Senin, 22 Oktober 2012

Kamus Terlengkap Bahasa Bencong Gan

[imagetag]
Akika Aku

Begindang Begitu

Belalang Beli

Belenjong Belanja

Beranak Dalam Kubur Berak

Cacamarica Cari

Cucok Cocok

Cumi Cium

Capcus Pergi

Diana Dia

Endaaaaaaaaaang Enak

Eike Aku

Ember Emang

Gilingan Gila

Hamidah Hamil

Hima Layang Hilang

Jali-Jali Jalan-Jalan

Jayus joke-garing

Jijay Markijay Jijik

Kanua Kamu

Kawilarang kimpoi

Kesindaaaang Kesini

Kemindang Kemana

Kencana Kencing

Kepelong Kepala

Kesandro Kesana

Krejong Kerja

Lambreta Lambat

Lapangan Bola Lapar

Lekong Laki-laki

Maharani Mahal

Makarena Makan

Maluku Malu

Mandole Mandi

Mataram Mati

Mawar Mau

Merekah Marah

Metong Mati

Minangan Minum

Motorola Motor

Mukadima Muka

Mursida Murah

Nanda Nanti

Naspro Nasi

Organ OrangOrgan Tunggal Orang Tua

Pere Perempuan

Pertiwi Perut

Piur Pergi

Rambutan Rambut

Sastra Satu

Sekong Sakit

****** Siapa

Sirkuit Sedikit

Soraya Perucha Sakit Perut

Tinta Tidak

Titi DJ Hati-hati di jalan

EGPCCemang gw pikirin cuih cuih...

SDMB=sori dori mori bow

Akikah lapangan bola aku lapar bo'

LUPUS Lupain Pacar Utamakan Selingkuh

panasonic panas

pecongan pacaran

Ngomomg2 tentang bahasa bencong. Kata BENCONG itu dibentuk dari kata BANCI yang disisipi bunyi dan ditambah akhiran ONG. Huruf vokal pada suku kata pertama diganti dengan huruf E. Huruf vokal pada suku kata kedua diganti dengan ONG.Misalnya:Makan mekong

Sakit sekong

Laki lekong

Lesbi lesbong

Mana menong

pokoknya serba NONG

Ada juga waria/bences yang kemudian ngeganti tambahan ONG dengan ES sehingga bentuk katanya menjadi:Banci bences Laki lekes

 

Rating Artikel : 4.59

out of 10

based on 10

ratings. 99

orang.

#bcfda5